|  | 

Szkolenia i biznes

Dofinansowanie szkoleń z Unii Europejskiej czyli skąd wziąć pieniądze na realizacje projektu?

img-responsive

Przygotowując się do założenia własnej działalności, warto wziąć udział w zajęciach kształcących w zakresie biznesu. Dotyczy to nie tylko samodzielnych osób, ale też całych zespołów pracowniczych danego przedsiębiorstwa. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku nasz lokalny rynek zaczął się szybciej rozwijać i dostosowywać do norm światowych. Żeby wspomóc małych i średnich właścicieli firm, powstały szkolenia edukujące w tematach najnowszych metod pracy. Organizacja tych kursów często dofinansowywana jest z budżetu uzyskanego w ramach wspólnoty.

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ Z UNII EUROPEJSKIEJ

Kraje członkowskie wpłacają do wspólnego budżetu określone kwoty, uzależnione to jest od stopnia zamożności. Potem cała kwota jest dzielona na określone stawki, które trafiają do państw w ramach wyrównywania szans i wzmacniania gospodarki. Unia Europejska wyróżniła 5 głównych filarów na jakie przeznaczane są pieniądze:

1) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2) Europejski Fundusz Społeczny
3) Fundusz Spójności
4) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
5) Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Środki na szkolenia pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego zadaniem jest walka z bezrobociem i ubóstwem oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia. Ponadto poprawia świadomość pracowników i ich umiejętności. Pieniądze można otrzymać na realizację konkretnego projektu tematycznego, należy złożyć wniosek do biura zajmującego się dystrybucją niezbędnych finansów. Pomocny w tym jest Portal Funduszy Europejskich, gdzie znajdziemy szczegóły dofinansowania oraz informacje z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

RODZAJ MOŻLIWYCH SZKOLEŃ

Dużą popularnością cieszą się tzw. webinaria. Są to wykłady prowadzone przez Internet, czas trwania takiego spotkania sięga zazwyczaj tradycyjnych zajęć na uczelni, czyli półtorej godziny. Inną opcją jest przybycie eksperta do miejsca zakładu pracy i tam objaśnianie danego tematu lub zorganizowana podróż na zajęcia. Inicjowane są także spotkania, na które mogą przyjść pojedyncze osoby chcące się dokształcić.

dofinansowanie-szkolen-z-unii-europejskiej-czyli-skad-wziac-pieniadze-na-realizacje-projektu

ABOUT THE AUTHOR