|  |  | 

Finanse Szkolenia i biznes

Fundusze inwestycyjne znowu na topie

img-responsive

Po ogromnej kompromitacji towarzystw funduszy inwestycyjnych, których jednostki po wybuchu kryzysu przynosiły ogromne straty, wygląda na to wracają one obecnie do łask. Komisja Nadzoru Finansowego potwierdza, że w przeciągu ostatniego roku nastąpił wzrost aktywów o ponad 24 proc. Większym zainteresowaniem cieszą się również fundusze zagraniczne. Zniechęcenie do lokat bankowych a także do obligacji powoduje, że ludzie, którzy chcą oszczędzać, coraz częściej ufają funduszom inwestycyjnym, których bilans za poprzedni rok jest już dodatni.

 

Biorąc pod uwagę również napływ dużego kapitału do towarzystw, należy oczekiwać, że dzięki umiejętnemu i zdywersyfikowanemu inwestowaniu środków nie powtórzą się już nie tak dawne porażki i jednostki tfi znowu będą procentować. Innym czynnikiem, który może napawać nadzieją, ale już tylko w przypadku funduszy zagranicznych, jest bardzo dobra i polepszająca się koniunktura niektórych krajów. Fundusze, które lokują swoje aktywa w takich krajach, jak na przykład Turcja, odnotowały niebywały wzrost.

fundusze-inwestycyjne-znowu-na-topie

ABOUT THE AUTHOR