|  | 

Finanse

Z jakich ulg podatkowych może skorzystać bezrobotny?

img-responsive

Bezrobotny jak każdy inny podatnik ma również obowiązek rozliczania podatku dochodowego PIT. Rozliczenie takie dokonuje przede wszystkim na podstawie posiadanych informacji PIT-11

Osoby bezrobotne wypełniają roczne zeznanie w oparciu o otrzymane pity z urzędu pracy. Ponadto jeżeli przepracowali dokument taki dostarczy pracodawca. Wypełniając PIT-37 wysokość zasiłku należy wykazać w wierszu zatytułowanym: inne źródła. Ponadto bezrobotny, który otrzymał z urzędu pracy informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, ma prawo do ulg podatkowych oraz wspólnego rozliczenia z małżonkiem.
W rozliczeniu dopuszczalne jest korzystanie z ulg podatkowych i odliczeń. Wśród nich można wymienić przede wszystkim : ulgę z tytułu wychowywania dzieci, ulgę termomodernizacyjną i rehabilitacyjną. Ponadto odliczeniu podlegają darowizny: na cele edukacji zawodowej, kultu religijnego, na rzecz krwiodawstwa, na organizacje pożytku publicznego, na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów i kościelnych osób prawnych. Dodatkowo można dokonać zmniejszeń z tytułu wpłat na internet, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które wcześniej podwyższyły ich podstawę opodatkowania, a także z tytułu zapłaconych składek ZUS, składek na indywidualne konto zabezpieczenia społecznego i składek na ubezpieczenie zdrowotne. Bezrobotny skorzystać można także z ulgi na badanie i rozwój oraz ulgi abolicyjnej.
Zeznanie podatkowe bezrobotny składa standardowo w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Może jest złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub wypełnić elektronicznie i wysłać przez internet albo też skorzystać z usługi Twój e-PIT.

 

z-jakich-ulg-podatkowych-moze-skorzystac-bezrobotny

ABOUT THE AUTHOR