|  | 

Szkolenia i biznes

Jak założyć firmę budowlaną?

img-responsive

Ze względu na znaczną ilość przeprowadzanych inwestycji budowlanych, usługi te zawsze będą cieszyć się dużym popytem. Założenie własnej firmy budowlanej jest dobrym pomysłem na odniesienie sukcesu w tej branży. Zatem jak otworzyć firmę budowlana?

jak założyć firmę budowlaną

Założenie firmy budowlanej jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem, dlatego przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań w tym zakresie należy dobrze się zastanowić. Zatem jak założyć firmę budowlaną, która będzie cieszyć się na rynku budowlanym dużym zainteresowaniem. Przed założeniem działalności warto opracować wstępny biznesplan. Każdy nowy przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę z tego, że do założenia działalności będzie potrzebny mu duży kapitał umożliwiający zakup niezbędnych maszyn i urządzeń budowlanych. Do założenia firmy budowlanej nie jest wymagane posiadanie szczególnych umiejętności, licencji, koncesji czy zezwoleń, dlatego może ją założyć każda osoba. Działalność budowlaną można prowadzić jako jednoosobową działalność gospodarczą lub w formie spółki. W celu rejestracji działalności wystarczy złożyć w dowolnym Urzędu Miasta i Gminy wniosek CEIDG-1. Złożenie tego dokumentu oznacza wpis firmy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na podstawie którego zostaje nadany numer REGON oraz NIP.

jak otworzyć firmę budowlana

Następnie w ciągu siedmiu dni od daty rozpoczęcia działalności trzeba złożyć w ZUS – ie druk ZUA lub ZZA. Pierwszy z nich jest zgłoszeniem tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, natomiast drugi do ubezpieczenia zdrowotnego oraz społecznego. Należy również pamiętać o tym, że w przypadku rejestracji do VAT, należy najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie sprzedaży towarów złożyć w urzędzie skarbowym wniosek VAT-R. A jeśli nowy pracodawca zamierza zatrudnić pracowników, wówczas w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia z nimi umowy o pracę musi zgłosić ich do ZUS- u.
Pomimo dużej konkurencji na rynku budowlanym oraz wymagających klientów, wydaje się, że własna firma budowlana jest bardzo dobrym pomysłem na opłacalny biznes. Założenie firmy budowlanej jest idealnym pomysłem dla osób, które mają doświadczenie w tej branży i chcieliby zacząć pracować na własny rozrachunek.

jak-zalozyc-firme-budowlana

ABOUT THE AUTHOR