|  | 

Szkolenia i biznes

Koszt zatrudnienia pracownika

img-responsive

Dla pracowników najważniejsza jest kwota netto, jednak całkowity koszt zatrudnienia to również wynagrodzenie brutto oraz składki ZUS finansowane przez pracodawców. Zastanawiasz się, jaki jest koszt zatrudnienia pracownika? Ile pracodawca zapłaci za pracownika przy najniższej krajowej w 2023 roku? Odpowiadamy poniżej!

 1. Wynagrodzenie netto i brutto, czyli całkowity koszt zatrudnienia pracownika
 2. Ile pracodawca zapłaci za pracownika?
 3. Składki i kilka źródeł dochodu

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika w firmie jest wyższy od kwoty brutto podanej w umowie.

Wynagrodzenie netto i brutto, czyli całkowity koszt zatrudnienia pracownika

Nie jest tajemnicą, że pracowników interesuje wyłącznie kwota netto, czyli pieniądze zarobione na rękę. W przypadku pracodawcy dochodzi kwestia oszacowania całkowitego kosztu zatrudnienia pracownika. Kwota ta jest wyższa od kwoty brutto, która jest podana w umowie.
Przypomnijmy sobie podstawowe definicje stosowane przy zarobkach:

 • wynagrodzenie netto jest kwotą „na rękę” dla pracownika;
 • wynagrodzenie brutto jest kwotą przed potrącaniem zaliczki na podatek dochodowy oraz składek ZUS, które są finansowane przez  pracownika, jednak są one naliczane i odprowadzane pracodawców;
 • wynagrodzenie „superbrutto” jest kwotą, która obejmuje wynagrodzenie brutto oraz składki, które obciążają pracodawców.

Od wynagrodzenia brutto są naliczane również inne zobowiązania. Są to między innymi podstawowe wpłaty i dodatkowe do PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe).
Podstawa do obliczania składek na ubezpieczenia społeczne pracownika to jego przychód, czyli m.in. zasadnicze wynagrodzenie, odpowiednik za niewykorzystany urlop, wynagrodzenie za nadgodziny. Podstawa wymiaru składek nie obejmuje przykładowo takich rzeczy jak: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i wypadkowy, świadczenia rehabilitacyjne. Więcej na ten temat dowiesz się tutaj: https://www.tribeperk.com/blog/koszt-zatrudnienia-pracownika/.

Ile pracodawca zapłaci za pracownika?

Zastanawiasz się, ile pracodawca musi zapłacić za swojego pracownika przy najniższej krajowej w 2023 roku? Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku zostanie zwiększone – 1 stycznia do 3490 zł brutto, 1 lipca do 3600 zł brutto. Jeżeli pracodawcy opłacają składkę wypadkową, która jest na poziomie 1,67%, całkowity koszt zatrudnienia pracownika zatrudnionego na umowę o pracę w 2023 roku przy podanych kwotach będzie wynosił:

 • od 1 stycznia – 4204,75 zł;
 • od 1 lipca – 4337,28 zł.

Bez względu na to, jakie składki ZUS muszą być opłacone przez zleceniodawcę, trzeba dopilnować, by minimalna godzinowa stawka dla zleceniobiorcy w 2023 roku wyniosła:

 • od 1 stycznia – 22,80 zł brutto,
 • od 1 lipca – 23,50 zł brutto.

Warto pamiętać, że jeśli jesteś początkującym przedsiębiorcą, możesz korzystać z pewnych przywilejów, zwłaszcza z preferencyjnych zasad opłacania składek. Pod pewnymi warunkami i przez czas określony w ustawie możesz w ogóle nie opłacać składek społecznych. Współpracowanie pracownika z byłym pracodawcą może być korzystna dla obu stron. Młodzi przedsiębiorcy do czasu, aż rozwiną działalność gospodarczą i pozyskają nowych klientów w ramach współpracy z pracodawcą, mają dość stabilne źródło przychodu. Z kolei były pracodawca jest zwolniony z funkcji płatnika zaliczki i płatnika składek na podatek dochodowy z tytułu zatrudnienia pracownika, jednak nadal korzysta z jego wiedzy i doświadczenia.
Współpraca z byłym pracodawcą ma odczuwalny wpływ na opłacane przez debiutującego przedsiębiorcę składki na ubezpieczenie. Na mocy art. 18 ustawy z 6.03.2018 roku wprowadzono ulgę na start polegającą na możliwości nieopłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez sześć miesięcy (kalendarzowych!) od momentu podjęcia gospodarczej działalności. Przez ten okres czasu przedsiębiorca płaci jedynie w ramach składki zdrowotnej. Przywilej ten przysługuje, jeśli przedsiębiorca:

 • jest osobą fizyczną;
 • podejmuje gospodarczą działalność po raz pierwszy lub podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej sześćdziesięciu miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia albo zakończenia;
 • nie wykonuje działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym albo w poprzednim roku kalendarzowym pracował na etacie i wykonywał czynności, które wchodzą w zakres obecnie wykonywanej działalności;
 • nie podlega ubezpieczeniu w KRUS.

Składki i kilka źródeł dochodu

Jeśli pracownik ma kilka źródeł dochodu, odprowadzenie składek z umowy zlecenia komplikuje się. Dlaczego? Jeśli przykładowo osoba przyjmująca zlecenia ma podpisane trzy umowy zlecenie, każdy pracodawca musi odprowadzić składki ZUS z tych umów bez wyjątku, chyba że całkowite przychody zleceniobiorcy ze wszystkich tytułów do ubezpieczeń społecznych na przestrzeni danego miesiąca osiągają wynagrodzenie minimalne. Jeśli suma wynagrodzeń z tych umów jest co najmniej równa najniższej kwocie krajowej, z czwartej umowy w tym samym miesiącu trzeba by było odprowadzać tylko składkę zdrowotną.
Składki ZUS, które obciążają pracownika i pracodawcę to:

 • składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
 • składka wypadkowa;
 • składka zdrowotna – jej podstawą wymiaru jest wynagrodzenie pomniejszone o składki społeczne potrącane pracownikowi (rentową, emerytalną i chorobową).
 • składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy.

Pracownik może zdecydować się na przystąpienie do dobrowolnego programu oszczędzania na przyszłą emeryturę, czyli PPK. Wówczas pracodawcy muszą pamiętać, że podobnie jak w przypadku składek ZUS, wpłaty są finansowane nie tylko ze środków pracownika, ale również z ich kieszeni.

koszt-zatrudnienia-pracownika

ABOUT THE AUTHOR