|  | 

Szkolenia i biznes

Jak otrzymać świadczenia rehabilitacyjne? Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

img-responsive

W życiu wielu osób czasem zdarza się, że zły stan zdrowia nie pozwala im nam na wykonywanie pracy zawodowej. Jeśli kończy nam się okres pobierania zasiłku chorobowego, a nie jesteśmy w stanie wrócić do pracy, wówczas możemy wystąpić z wnioskiem do ZUS – u o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.

Jak otrzymać świadczenia rehabilitacyjne?

Każda osoba pracująca zawodowo w oparciu o umowę o pracę, w wyniku złego samopoczucia ma prawo do przebywania na zasiłku chorobowym, który może maksymalnie trwać 182 dni, a w przypadku osoby chorej na gruźlicę 270 dni. Niemniej czasem zdarza się, że po wyczerpaniu okresu zasiłku chorobowego złe samopoczucie nadal nie pozwala choremu powrócić do pracy. W takiej sytuacji osoba ta może wystąpić do ZUS – u z wnioskiem o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Jak otrzymać świadczenia rehabilitacyjne? Otóż zasiłek ten można najdłużej otrzymywać przez okres 12 miesięcy. Może być przyznany przez ZUS jednorazowo lub w kilku częściach.

 

Orzeczenie o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego wydaje lekarz orzecznik ZUS, który musi stwierdzić, że chora osoba nie jest obecnie w stanie świadczyć pracy, a dalsze leczenie oraz podjęcie rehabilitacji rokuje odzyskanie pełni sił, co umożliwi w przyszłości powrót do pracy zarobkowej. Aby uzyskać świadczenie, należy spełnić cztery warunki. Po pierwsze trzeba być objętym ubezpieczeniem chorobowym. Po drugie choremu musi wyczerpać się okres pobierania zasiłku chorobowego. Po trzecie osoba starająca się o świadczenie musi być nadal niezdolna do pracy. Po czwarte musi ona posiadać potwierdzone przez lekarza rokowania, iż dalsze leczenie lub rehabilitacja mają szansę poprawić jej stan zdrowia i pozwolić na wrócić do pracy. Każda osoba zainteresowana uzyskaniem prawa do świadczenia rehabilitacyjnego, musi złożyć na około sześć tygodni przed upływem okresu zasiłku chorobowego do ZUS-u odpowiedni wniosek wraz z kompletem wymaganych zaświadczeń oraz druków.

jak-otrzymac-swiadczenia-rehabilitacyjne-komu-przysluguje-swiadczenie-rehabilitacyjne

ABOUT THE AUTHOR