|  | 

Bez kategorii

Sposoby motywowania pracowników zarządzanie czyli jak zmotywować pracownika?

img-responsive

Zarządzanie dużym zespołem pracowników, to nie lada wyzwanie. Mogą pojawić się niespodziewane problemy albo inne niedogodności, które właśnie dzięki pracy zaangażowanych osób zostaną pokonane. Jeśli zatrudnieni dobrze wykonują swoje zadania, to w pierwszej kolejności należy się im podwyżka pensji, jednak da się zauważyć odmienny trend w wynagradzaniu. Pojawiają się nowe sposoby motywowania pracowników zarządzanie.

MOTYWACJA FINANSOWA I POZAFINANSOWA
Jak nie trudno się domyśleć, największa jest motywacja finansowa, polega na wypłacaniu premii, regularnym podwyższaniu wynagrodzenia, albo zarabianiu uzależnionym od wyników sprzedaży. W niektórych korporacjach obserwuje się swoisty udział w finansach, dokonuje się wypłaty tantiem między pracowników z osiągniętego zysku.
Natomiast motywacja pozafinansowa obejmuje wszelkie bony, karnety np. na siłownię, zniżki na dane produkty, pakiety ubezpieczeniowe czy opiekę lekarską.

SZCZEGÓŁY SYSTEMU MOTYWOWANIA
Pracodawcom zależy na działaniu w przyjaznej atmosferze, a zwłaszcza na posiadaniu wydajnych pracowników. W tym celu starają się ciągle podtrzymywać motywację do efektywnej pracy. Większość firm próbuje przyciągnąć ludzi do siebie i przy ofertach zaznaczają, że proponują: rozwój osobisty, pracę w zgranym zespole oraz szereg dodatkowych przywilejów. Ma to skłaniać nie tylko do stania się członkiem załogi, ale też przywiązywać do spółki.

INNE SPOSOBY MOTYWACJI
Różne mogą być metody zachęcania do większego zaangażowania. Zależy to także od charakteru pracy. Wyróżnia się mało atrakcyjną technikę – motywowanie negatywne, czyli groźby zwolnienia albo potrącenia z pensji, również wywieranie presji zalicza się do tego wariantu.
Kolejną opcją jest motywowanie werbalne – pochwała czy potwierdzenie skuteczności podjętych działań.
Wśród pracowników fizycznych jednym z ważniejszych sposobów motywacji jest dobra atmosfera panująca wśród członków zespołu, równe traktowanie przez właścicieli i zarządzających. Należy także cierpliwe słuchać opinii i sugestii pracowników.

sposoby-motywowania-pracownikow-zarzadzanie-czyli-jak-zmotywowac-pracownika

ABOUT THE AUTHOR