|  | 

Szkolenia i biznes

Ryzyko w zarządzaniu projektami: zarządzanie projektem – charakterystyka

img-responsive

Przygotowywanie projektów nie należy do łatwych rzeczy, często zaangażowanych w niego jest sporo osób odpowiedzialnych za określony element. Opracowywanie pomysłu może być żmudne i czasochłonne, a jeszcze należy pozyskać fundusze na jego realizację. Wykonywaniem projektów zajmują się głównie specjalizujące się w tym przedsiębiorstwa, które otrzymują adekwatne wynagrodzenie do stopnia trudności. Poza wielkimi firmami, każdy człowiek może starać się zrealizować swoje przedsięwzięcie, czy to w pojedynkę albo w grupie. Ważne jest jednak zarządzanie, stworzony zespół musi wiedzieć, co ma do zrobienia, zwłaszcza każdy członek. Dlatego konieczny jest lider biorący szczególną odpowiedzialność za projekt.

CZYM JEST ZARZĄDZANIE PROJEKTEM?

Polega na organizacji poszczególnych etapów pracy, przydzieleniu i koordynacji zadań oraz motywowaniu zespołu do wysiłku. Dzięki metodom kontrolującym projekt unika się zbędnego chaosu, nieporozumień czy opóźnień w realizacji.

CYKL ŻYCIA PROJEKTU

Da się wyróżnić cztery fazy:
1. Rozpoznanie – określenie celu i potrzeb, które można zaspokoić oraz szukanie poparcia swojej wizji.
2. Planowanie – przygotowanie kolejnych etapów projektu.
3. Realizacja – wykonanie zaplanowanych czynności.
4. Zamykanie – Końcowy nadzór nad projektem i monitorowanie jego skutków.

KARTA PROJEKTU

Potwierdza nasze założenia i przedstawia je w sposób zrozumiały dla szerszego grona albo ewentualnych sponsorów. Składa się między innymi ze struktury podziału pracy (SPP) czy analizy interesariuszy.

RYZYKO W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

Podczas pracy nad projektem zawsze możliwe jest wystąpienie ryzyka. Czym dokładnie jest ryzyko w zarządzaniu projektami? Można je zdefiniować jako niepewne zdarzenie niosące ze sobą pozytywne lub negatywne skutki. Dlatego istotna jest właściwa reakcja na jego pojawienie, zależy ona szczególnie od lidera zespołu. Aby uniknąć niespodziewanych sytuacji, przeprowadza się również analizę SWOT – czyli zestawienie zagrożeń, szans, mocnych i słabych stron projektu.

ryzyko-w-zarzadzaniu-projektami-zarzadzanie-projektem-charakterystyka

ABOUT THE AUTHOR