|  | 

Szkolenia i biznes

Kryteria oceny pracownika – jak je sformułować? Co sprawdzać i jak?

img-responsive

Kryteria kwalifikacyjne, osobowościowe, efektywnościowe, a także behawioralne tworzą trzon najczęściej stosowanej przez pracodawców oceny pracowniczej. To jednak, jaką wagę przywiązujesz do tych poszczególnych obszarów, zależy wyłącznie od ciebie, specyfiki stanowiska pracownika, typu wykonywanej pracy, a nawet specyfiki branży.

Czemu ma służyć okresowa ocena pracownika?

Ocena przede wszystkim według kryteriów efektywnościowych jeszcze do niedawna była najbardziej rozpowszechnioną wśród nie tylko polskich pracodawców. Dzisiaj jednak coraz częściej bierze się pod uwagę kryteria osobowościowe czy behawioralne, a sama ocena pracownika nie służy jedynie ewaluacji jego pracy, lecz także ma pomagać w rozpoznaniu jego potrzeb i możliwości rozwojowych. Z tego też względu kryteria behawioralne i osobowościowe łączą się z kwalifikacyjnymi i efektywnościowymi. Coraz częściej bowiem ocena ma służyć przede wszystkim stworzeniu informacji zwrotnej dla pracownika, która pomoże mu lepiej się rozwijać, managerowi zaś skuteczniej wykorzystywać talenty zespołu i poszczególnych jego członków. Zobacz więcej: carrotspot.com/blog/kryteria-oceny-pracowniczej

Najpopularniejsze kryteria oceny pracownika

Najpopularniejsze kryteria oceny pracowniczej to:

  • kryteria kwalifikacyjne – tutaj zwraca się uwagę na wiedzę i doświadczenie, posiadanie konkretnych kompetencji i umiejętności, a także dyspozycji możliwych do uruchomienia w przyszłości;
  • kryteria osobowościowe – ocenia się indywidualne cechy charakteru istotne z punktu widzenia zajmowanego stanowiska (w jednym miejscu kluczowa będzie kreatywność i wielozadaniowość, w innym precyzyjność i zdolność pracy pod presją czasu);
  • kryteria efektywnościowe – to najbardziej “wymierne” z kryteriów, gdzie sprawdza się ilość, jakość i terminowość podejmowanych przez pracownika zadań;
  • kryteria behawioralne – ocenie podlega postawa pracownika, jego lojalność w stosunku do firmy, postawa wobec klienta, profesjonalizm.

Karta oceny pracownika — zadbaj o transparentność

Podczas ewaluacji nie można zapominać, czemu służy karta oceny pracownika. Dobrze skonstruowana karta powinna pozwalać na dokonanie szczegółowego opisu każdego z pracowników, a jednocześnie umożliwić prezentację mu tych wyników. Warto pamiętać, że ocena to nie tylko ewaluacja. Jeśli ma ona spełniać cele rozwojowe, zachęcać do podnoszenia kwalifikacji, podejmowania nauki nowych umiejętności czy mierzenia się z bardziej wymagającymi zadaniami, informacje te muszą być czytelne dla pracownika.

 

kryteria-oceny-pracownika-jak-je-sformulowac-co-sprawdzac-i-jak

ABOUT THE AUTHOR