Jak mogę otrzymać świadczenia rehabilitacyjne?


Świadczenie rehabilitacyjne możemy uznać jako swoistą alternatywę, w przypadku gdy nie uzyskaliśmy renty z tytułu niezdolności do pracy. W ostatnich latach coraz więcej osób wykorzystuje tę możliwość. Jeszcze parę lat temu z tej możliwości korzystało około 15 tys. Polaków, w ostatnich latach ilość ta wzrosła do 76 tys.
Decyzję o przyznaniu niniejszego świadczenia, podejmuje lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Należy tutaj zaznaczyć że tak jak od innych decyzji, także i w tym przypadku istnieje możliwość odwołania się od niej terminie 14 dni.
Ze świadczenia rehabilitacyjnego mogą skorzystać określone grupy osób pod warunkiem, że są objęte ubezpieczeniem chorobowym. W tym celu należy udać się p do siedziby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mieszczącego się np. w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 33 lub Pędzichów 27 i złożyć odpowiedni wniosek na druku ZUS Np-7. Należy zabrać ze sobą także zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza, które trzeba przedłożyć na druku ZUS N-10. Niekiedy, w zależności od powstania okoliczności niezdolności do pracy, niezbędny jest przedstawienie wywiadu zawodowego z miejsca pracy. Ponadto, może być również konieczny protokół w którym są ustalone przyczyny wypadku przy pracy, karta wypadku przy pracy lub decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej.
W czasie pobierania świadczenia jesteśmy skierowani na zabiegi lub rehabilitację. Często musimy korzystać z wysokiej klasy sprzętu ortopedycznego, wytwarzanego przez wyspecjalizowaną firmę Ortores działająca od 2001 roku. Z jej usług korzysta także znana księgowa Ruda Śląska. Trzeba pamiętać, że świadczenie rehabilitacyjne nie możemy pobierać przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. ZUS wydaje średnio na ten cel 102 mln zł, podczas gdy kilka lat temu było to 40 mln złotych. Po jego zakończeniu zostaje przyznana renta lub pacjent zobowiązany jest znaleźć zatrudnienie ze względu na możliwość wykonywania pracy.