|  | 

Szkolenia i biznes

Inwestowanie w akcje – dlaczego warto zacząć?

img-responsive

Osoby szukające możliwości skutecznego pomnażania kapitału bardzo często skłaniają się ku inwestowaniu w akcje. Na czym to dokładnie polega? Dlaczego warto zacząć grać na giełdzie? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega inwestowanie w akcje?

Chcąc wyjaśnić to, dlaczego warto inwestować w akcje należy przedstawić najpierw to, na czym polega ta forma inwestycji. Otóż, inwestowanie w akcje, które jest najpopularniejszą formą gry na giełdzie polega na zakupie akcji emitowanych przez spółki akcyjne lub komandytowo-akcyjne w celu ich późniejszej odsprzedaży z zyskiem. Jest on efektem wzrostu wartości posiadanych akcji, co sprawia, że istotne staje się ich odpowiednie wyselekcjonowanie przed zakupem. W przypadku inwestowania w akcje warto wiedzieć, że może sprowadzać się ono zarówno do spekulacji, jak i inwestowania długoterminowego. Obie strategie różnią się nie tylko horyzontem czasowym, ale również wieloma innymi kwestiami. Istotne jest jednak to, że mogą być równie skuteczne.

Inwestowanie w akcje – jak zacząć?

Chcąc zacząć grać na giełdzie, czyli inwestować w akcje należy otworzyć rachunek maklerski. Jest to bowiem specjalny rodzaj konta, które pozwala kupować i przechowywać posiadane instrumenty finansowe. Rachunek inwestycyjny otwiera się u brokera, a podmiot ten pełni wówczas rolę pośrednika pomiędzy giełdą, a inwestorem. Po otwarciu rachunku wystarczy go zasilić, co pozwoli zacząć kupować pierwsze akcje. W jaki sposób to robić? Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule opisującym mechanizmy inwestowania w akcje.

Dlaczego warto zacząć inwestować w akcje?

Co przemawia za tym, by zacząć grać na giełdzie? Przede wszystkim fakt, że inwestowanie w akcje pozwala osiągnąć zdecydowanie wyższe stopy zwrotu niż oprocentowanie oferowane na depozytach bankowych. W efekcie możliwe jest nie tylko ochronienie posiadanego kapitału przed negatywnymi skutkami inflacji, ale również jego skuteczne pomnażanie. Za inwestowaniem w akcje przemawia także możliwość zdywersyfikowania portfela inwestycyjnego oraz zaznajomienia się z giełdą, co pozwoli w przyszłości zacząć inwestować w bardziej skomplikowany sposób.

W tym miejscu warto podkreślić, że mimo iż inwestowanie w akcje jest zdecydowanie najpopularniejszą formą gry na giełdzie to wiąże się ono z określonym poziomem ryzyka. Powoduje ono, że inwestor może zarówno osiągnąć zysk, jak i ponieść stratę. W związku z tym należy starać się minimalizować ryzyko, co wpływa na skuteczność przeprowadzanych inwestycji. Można to robić między innymi poprzez systematyczne poszerzanie posiadanej wiedzy oraz zdobywanie praktycznego doświadczenia. Istotne jest także to, by każda decyzja inwestycyjna opierała się na rzetelnej analizie i wiarygodnych danych.

Podsumowując należy stwierdzić, że za inwestowaniem w akcje przemawia przede wszystkim możliwość osiągania wysokich stóp zwrotu. Z drugiej jednak strony należy pamiętać o ryzyku, które jest nieodzownym elementem gry na giełdzie.

inwestowanie-w-akcje-dlaczego-warto-zaczac

ABOUT THE AUTHOR