|  | 

Szkolenia i biznes

Wady i zalety postępowania sanacyjnego

img-responsive

Postępowanie sanacyjne to procedura stosowana w celu ratowania przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej. Jest to jedno z postępowań restrukturyzacyjnych, które chroni przedsiębiorstwo przed upadłością na drodze zawarcia układu z wierzycielami. Sanacja, jak każda z procedur restrukturyzacyjnych, ma swoje wady i zalety. Dowiedz się, o czym warto wiedzieć!

Jakie są zalety postępowania sanacyjnego?

Postępowanie sanacyjne gwarantuje najpełniejszą ochronę przed egzekucją i egzekwowaniem wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo. Pozwala uratować przedsiębiorstwo przed bankructwem, umożliwiając jego dalsze funkcjonowanie i ochronę miejsc pracy. Wierzyciele mogą otrzymać część swoich należności, które byłyby zagrożone w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa.

Postępowanie sanacyjne może także umożliwić restrukturyzację przedsiębiorstwa, co może poprawić jego efektywność i szanse na przetrwanie w przyszłości. Zaletą jest także umożliwienie konsolidacji zadłużenia przedsiębiorstwa, co może pozytywnie wpłynąć na spłatę wierzycieli – dowiadujemy się w rozmowie z ekspertem z kancelarii Legal Liability w Łodzi.

Działania sanacyjne zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika. Ich celem jest przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań. Działania sanacyjne to m.in. możliwość redukcji zatrudnienia w przedsiębiorstwie, sprzedaży majątku dłużnika czy możliwość odstąpienia od niekorzystnych umów wzajemnych.

Jakie są wady postępowania sanacyjnego?

Postępowanie sanacyjne to proces długotrwały (kilkuletni), który nie gwarantuje sukcesu i może być kosztowny dla przedsiębiorstwa, zwłaszcza jeśli skończy się niepowodzeniem. Mimo podjęcia postępowania przedsiębiorstwo może wciąż upaść. Duży wpływ na powodzenie sanacji ma znalezienie przez dłużnika źródeł finansowania.

Postępowanie sanacyjne odbywa się pod restrykcyjnym nadzorem organów sądowych, które mogą uchylić zarząd własny dłużnika i ustanowić zarządcę, który będzie zarządzał masą sanacyjną. Dłużnik może także utracić kontrolę nad swoimi decyzjami i napotkać utrudnienia w pozyskaniu nowych kontrahentów czy inwestorów. Pracownicy, obawiając się zwolnień, mogą odejść z firmy, z uwagi na niepewną sytuację finansową przedsiębiorstwa. Mimo tych wad postępowanie sanacyjne gwarantuje najpełniejszą ochronę przed egzekucją i jest jednym z najczęściej wybieranych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych.

wady-i-zalety-postepowania-sanacyjnego

ABOUT THE AUTHOR