Zawód księgowej po deregulacji


Od 2014 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące zawodu księgowego. Mają one na celu ułatwienie dostępu do wykonywania pewnych zawodów i przyczynić się tym samym do zmniejszenia bezrobocia w Polsce. Wprowadzone przez Ministerstwo Finansów zmiany budzą jednak wiele pytań i wątpliwości. Z jednej strony dzięki nowym zarządzeniom mamy łatwiejszy dostęp do zawodu księgowego. Zaraz po ukończeniu studiów wyższych z zakresu rachunkowości, młody absolwent, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest karany za przestępstwa gospodarcze i przekroczenie uprawnień księgowych, będzie mógł zostać księgowym i świadczyć usługi w tym zakresie. Wpłynie to na zwielokrotnienie liczby osób wykonujących zawód księgowego. Ale w tym miejscu nasuwają się jednak wątpliwości o jakość świadczonych usług przez księgowych. Czy brak konieczności posiadania odpowiedniego certyfikatu i doświadczenia nie będzie prowadził do popełniania wielu błędów ze strony księgowych? Czy przykładowo ogłoszenie się jako Księgowy Kraków bez określenia certyfikowany, jest na tyle skuteczne aby przedsiębiorcy zaufali takiej osobie i powierzyli swoją firmę w ich ręce. Jednak zastanawiając się głębiej nad tą kwestią, musimy zadać sobie pytanie czy posiadanie dyplomu, certyfikatu jest równoznaczne z posiadaną wiedzą. Czy mimo wszystko to nie doświadczenie i rzetelność w zawodzie księgowego, jest czynnikiem który rzutuje na wybór danej osoby czy biura rachunkowego? Na to pytanie każdy powinien odpowiedzieć indywidualnie. Jednakże wprowadzona ustawa stwarza szansę dla tych wszystkich osób, którzy swoją przyszłość wiążą z księgowością i w tym kierunku chcieliby podążać.